HEYECANLANMIŞTIM

2014 yılının 06 Kasım günü saat 11:00 gibi radyoda “Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı kapsamında ‘Güçlü ve Dengeli Büyüme İçin Yapısal Dönüşüm’ içinde yer alan ‘Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüş Programını’ açıklıyor.” anonsunu duyunca arabamı emniyet şeridine aldım ve dinlemeye başladım.

Dürüst konuşmak gerekirse Başbakanı dinledikçe sevindim ve hatta heyecanlandım. Zira Başbakan, “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” diyerek Türkiye’nin lojistiği için eylem planlarını anlatılıyordu.

Başbakan, “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüş Programını” kapsamında 80 adet eylem planından bahsetti. Bunların arasında altyapı ile ilgili “yollar, köprüler vb.” hariç tutulursa özellikle aşağıdakiler, beni çok heyecanlandırmıştı:

 1. Liman Yönetim Modeli belirlenerek hayata geçirilecektir.
 2. Kıyı Yapıları Master Planı revize edilecektir.
 3. Lojistik mevzuatı yürürlüğe konulacaktır.
 4. Lojistik sektöründe kamu kurum ve kuruluşlarınca lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 5. Tükiye Lojistik Master Planı (TLMP) hazırlanacaktır.
 6. Lojistik İstatistik Portalı ve Veri Tabanı kurulacaktır.
 7. Ulaştırma Ana Planında ve Türkiye Lojistik Master Planında alınan kararlar ve prensipleri kapsayan kılavuz hazırlanacaktır.
 8. Kentiçi Ulaşım Ana Planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile uyumlu olarak hazırlanacaktır.
 9. Kentiçi Ulaşım Ana Planlarının Ulusal ulaşım ve lojistik ana planları ile uyumlu hale getirilmesi konusu yıllık olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.
 10. Üst Ölçekli planlarda lojistik merkezler Türkiye Lojistik Master Planı dikkate alınarak belirlenecektir.
 11. Hava Ulaşımı Genel Etüdü projesi tamamlanacaktır.
 12. Lojistikte modern depoculuk anlayışına geçişin sağlanması için standart proje oluşturulacaktır.
 13. Lojistik firmalarının ortak proje yürütme ve işbirliği yapabilme kapasiteleri geliştirilecektir.
 14. Lojistik firmalarının AR-GE projeleri desteklenecektir.
 15. Yurtdışı lojistik merkez ihtiyaçlarını ve modellerini belirleyen bir rapor hazırlanacaktır.
 16. Yurtdışında lojistik merkezler kurulacaktır.
 17. Ülke ve sektör bazındaki 2023 ihracat hedeflerinin karayolu taşımacılığı kotaları ile eşleştirildiği bir çalışma yapılacaktır.
 18. Yük taşımacılığına yönelik alternatif koridorlar araştırılacak, bu araştırmanın sonuçları ve halihazırda tespit edilmiş olan alternatif güzergahlar taşımacıların ve ihracatçıların kullanımına sunulacaktır
 19. Mevcut uluslararası yük taşımacılığı güzergâhlarındaki geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

En son tarih olarak Aralık 2018 olmak üzere bu 80 adet eylem planının her biri için farklı bitiş tarihleri öngörülmüştü.

Programın açıklanmasının üzerinden 4 yıl geçti.

Lojistik işini yapan ve hatta bu işi seven birisi olarak “80 adet eylem planının ve özellikle beni çok heyecanlandıran yukarıdaki 19 planının akıbeti nedir?” diye çok merak ediyorum.

Saygılarımla

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir