O2, lojistik firmaları ve lojistik operasyonlarında dış kaynak kullanan veya dış kaynak kullanmayan firmalar için dünyada ilk ve tek olan uygulanabilir ve sürdürülebilir danışmanlık çözümleri sunar.

DİM © Çözüm Paketi

Depolarda binlerce mavi yakalı ve yüzlerce yönetici ile 8 yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlanan dünyada ilk ve tek DİM Çözüm Paketi, yüksek devir hızı nedeniyle oluşan maliyetlerin düşürülmesini ve zorlukların azaltılmasını sağlar.

 • Mavi yakalıların gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri) tespit edilmesi ve işe alınması için test ve sorular
 • Mavi yakalıların elde tutulabilmesi için özel uygulamalar
 • Depo şefi, takım lideri vb. pozisyonlar için saha koçluğu ve mentörlük çalışmaları

Operasyonel Koçluk ve Mentörlük ©

Su Gibi” eğitim programı ile desteklenen dünyada ilk ve tek bu çalışmada depodaki her bir şef veya takım lideri vb. pozisyon için haftada bir 30-45 dakikalık koçluk ve mentörlük seansı düzenlenir.

Lojistik Hizmet Satış ve İş Geliştirme için Koçluk ve Mentörlük ©

B.A.M. Modeli © ile Lojistik Hizmet Satışı” eğitim programı ile desteklenen dünyada ilk ve tek bu çalışmada her bir satış ve iş geliştirme uzmanı için haftada bir 30-45 dakikalık koçluk ve mentörlük seansı düzenlenir.

Kuantum Lojistik Yöntemi ©

Kuantum Fiziği esas alınarak geliştirilen dünyada ilk ve tek Kuantum Lojistik Yöntemi, operasyonel mükemmellik için gereken tekniklerin, sistematik olarak birlikte doğru kullanımıdır. Böylece lojistik süreçlerde operasyonel mükemmelliğe ulaşan şirketler, Kuantum Sıçraması yapar ve sürdürülebilir performans gösterir.

Quick Check-Up © ile 3.Göz Depo Performans

Depo büyüklüğüne göre 1-3 gün süren bu çalışma ile deponun (gıda dâhil) mevcut performansı, O2 tarafından geliştirilen soru listesi kullanılarak 3. Göz yaklaşımı ile tespit edilir ve puanlanır.

Operasyonel Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği

Lojistik süreçler için operasyonel risklerin yönetilmesi (tespit, öncelik, önlem, etki azaltma) için danışmanlık çözümlerini kapsar.

Dış Kaynak Kullanım Süreci

Lojistik operasyonlarda dış kaynak kullanım süreci için danışmanlık çözümlerini kapsar.

 • Uygun adayları içeren short list hazırlanması
 • FRQ (Lojistik Hizmet Şartnamesi) ve LSA (Lojistik Hizmet Sözleşmesi) hazırlanması
 • Hizmetin hayata geçirilmesine kadar olan start up (geçiş) sürecine destek verilmesi
 • Lojistik hizmetin ve lojistik firmasının performansın, 3. Göz olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Tedarikçilerle ve şirket içinde söylem & eylem birliğinin sağlanması
 • Lojistik performansın iç ve dış müşteri memnuniyetine etkisi tespit edilmesi

Lojistik Performans Yönetimi

Lojistik iş süreçlerinin performansının doğru yönetilmesi için performans kriterlerinin oluşturulması ve 3. Göz yaklaşımı ile performans değerlendirmesinin yapılması için danışmanlık çözümlerini kapsar.

DepOyun

Oyunun amacı, depo çalışanlarının eğlenerek depoda yaptıkları işlerle ilgili yetkinliklerini (bilgi ve beceri) geliştirmektir. Detaylar için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Lojistik firmaları için danışmanlık hizmetleri

O2, lojistik şirketleri için uygulanabilir ve sürdürülebilir danışmanlık çözümleri sunar.

 • Yeni hizmet geliştirilmesi (proje yönetimi, pazar, rakip ve müşteri analizi, fizibilite ve finansal analiz)
 • Kendi tedarik zincirinin doğru (verimli, etkili, etkin) çalışması için süreçlerin iyileştirilmesi
 • Stratejik Planlarının hazırlanması, takibi ve güncellenmesi
 • Müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçları için Müşterinin Sesi ve Müşteri Hizmetleri yapısının kurulması
 • Pazarlama Yönetimi (9P Pazarlama Karması, Halkla İlişkiler, tanıtım, marka, kurumsal kimlik vb.)
 • Şirket sahiplerinin yeni kuşaklarının işe alışması için koçluk ve mentörlük
 • Şirket satış ve operasyon çalışanları için koçluk ve mentörlük