Dünya Tersine mi Dönecek? Tersine Globalleşme (2009)

Küreselleşme ve global ticaret son 20 – 25 yıldır dünyayı etkiliyor.

Üretim; daha düşük maliyetli, daha ucuz iş gücü ve daha az resmi kontrolün olduğu coğrafyalara kaydırıldı. Bu ülkelerin tüketim potansiyelleri değerlendirildi ancak esas olan ürünlerin, tüketimin yoğun olduğu coğrafyalara geri getirilmesiydi.

Dünyanın birçok yerinde üretilen parçalar yine dünyanın farklı coğrafyalarında birleştiriliyor ve son tüketim noktasına doğru tekrar yola çıkıyordu. Bu, farklı bir tedarik zinciri yönetimi ortaya koydu.

Daha ucuza üretilebilmek için ürünler; farklı taşıma modelleri ile taşınarak, çok uzun mesafeler ve günler kat ederek, birçok sınır kapısı ve kontrolden geçerek, birden fazla hareket görerek ve bir çok güvenlik riski taşıyarak yolculuk yaptılar.

Her sene Davos’ta yapılan Dünya Ekonomi Formunun temel konuları küreselleşme, uluslar arası ticaret, globalleşme ve bunların nimetleriydi.

Davos’ta bu sene “Tersine Globalleşme” gündeme geldi. Krizin de etkisiyle uluslararası ticaret ve yatırımların azaldığı, ekonomilerin daraldığı, işsizliğin arttığı ve tarife dışı engellerin daha da zorlu olmaya başladığı konuşuldu.

İngiltere Başbakan’ı Gordon Brown 2007’de “British jobs for British workers” diyerek belki de “Tersine Küreselleşmeyi” kastetmişti. Obama, özellikle işsizliği azaltmak için uluslar arası coğrafyada yatırım yapan Amerikan firmalarını tekrar Amerika’ya getirmeye yönelik formülleri kongrenin gündemine getirdi (bu kapsama giren firmaların birçoğundan olumsuz tepkiler aldı). Ülkeler, kendi sınırları içindeki firmalara daha fazla destek verme ihtiyacı duydular.

Rekabet için müşterinize, ürünlerinizi rakiplerinizden daha hızlı ve daha çabuk sunmanız ve onların değişen ihtiyaçlarına da rakiplerinizden önce cevap verebilmeniz gerekir.

Mevcut durum ile bu mümkün mü? Özellikle kriz bu yapıyı çok daha fazla etkiledi. Ekonomik kriz global ticaretin tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor (etkiledi ve etkileyecek). Doğal olarak da şirketler yeni çözümler arayışına gireceklerdir.

Kriz sonrası, globalleşme yerine tersine globalleşme çok daha konuşulacak ve ülkeler, kendi iç dinamiklerine çok daha önem vereceklerdir.

Tersine küreselleşmenin etkisi ile çok uzun ve aynı oranda riskli tedarik zincirleri yerine yakın coğrafyalara yoğunlaşma başlayacaktır

Dünya, tersine dönmeye başladı.

Yaşadığımız ekonomik kriz, dünyayı tersine döndürmeye başladı ve Tersine Küreselleşme düşüncesi çok daha fazla dile getirilmeye başlayacaktır.

Tersine küreselleşme de yeni tedarik zincirlerini oluşturacaktır. Bu hem uluslar arası coğrafya da hem de ülkelerin kendi coğrafyasında olacaktır.

Ürünler; daha kısa mesafeler ve günler kat edecek, daha az sınır kapısı ve kontrolden geçecek ve daha az hareket görerek yolculuk yapmak isteyeceklerdir. Onların da canı var unutmayalım?

NOT: Bu yazı, 19 Ağustos 2009 tarihinde yayınlandı
https://www.lojiport.com/dunya-tersine-mi-donecek-tersine-globallesme-8286h.htm

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir